Stor kompetenskartläggning pågår i Norrbotten

Vi tillsammans med Akademi Norr kartlägger arbetsmarknadens rekryteringsbehovet för att kunna ta fram utbildningar som matchar efterfrågan.

Nu påbörjar vi och Akademi Norr en stor kartläggning av vilka utbildningsinsatser det kommer finnas behov av framåt. Här kan du som arbetsgivare påverka genom att delta i en enkätundersökning som sker i 27 kommuner i norra Norrland. 

Det finns inget bindande med att fylla i enkäten. Skulle erat rekryteringsbehov förändras senare är det inget problem.

Snabb väg till nytt yrke

Yrkeshögskolan är en relativt snabb väg att utbilda kvalificerad arbetskraft som matchar arbetsmarknadens efterfrågan. 

Kompetensbehoven kan se lika ut hos många företag och branscher. Genom att göra kartlägga regionens behov ser vi hur stor efterfrågan är och hur den ser ut.

Yrkeshögskolans största styrka är att snabbt och flexibelt kunna möta arbetsmarkandes förutsättningar. Det gäller både att anpassa befintliga utbildningar och att ta fram nya. 

Vi hoppas du tar dig tid att fylla i enkäten och kom ihåg att du kan svara för flera yrkesrollers behov i samma enkät.

Här nedan hittar du länkar till enkäten. Välj den kommun du tillhör. Tack för din medverkan!