Kompetenskartläggning

Bidra till att kartlägga kompetensbehovet i våra fyra kommuner genom att svara på enkäten.

Vi tillsammans med Akademi Norr kartlägger under nov-dec hela Norrbottens kompetensbehov för vilka yrkesroller inom Yrkeshögskoleområdet det kommer finnas ett behov av framåt. Har du som företag ett behov? Svara på enkätenden och ge din bild över vilka yrkesroller du kommer behöva. Syftet med kartläggnignen är att vi tar fram ett utbildningsutbud som matchar arbetslivets behov, antingen genom att själv skapa nya Yh-utbildningar eller samverka med andra anordnare som har den utbildning som efterfrågas.

Kartläggningen är avslutad och vi jobbar med sammanställningen. När vi har resultaten kommer vi att redovisa dem här.