Ändrade regler för slutbetyg- framflyttat till 1 juli 2020

Regeringen har förlängt övergångsbestämmelserna om slutbetyg.
Regeringen har fattat beslut om att förlänga övergångsbestämmelserna för utfärdande av slutbetyg.
Slutbetyg enligt de äldre bestämmelserna om gymnasial vuxenutbildning får utfärdas i vissa undantagsfall senast den 1 juli 2020.