Riktlinjer gällande Covid-19

Covid information

Smittspridningen i länet är högre än den någonsin varit under denna pandemi. Detta avser även våra kommuner inom Lapplandskommunalförbund, med viss variation mellan kommunerna.

Vi har alla, var och en, ett stort ansvar att bidra till att smittspridningen minskar. Detta gäller under dygnets alla timmar.

I våra verksamheter gäller fortfarande de allmänna restriktionerna om att hålla avstånd, tvätta händerna ofta, arbeta hemifrån när det är möjligt. Skyddsutrustning som finns ska användas.

Det kan komma att bli lättnader i landet, hur det blir för oss här i Norrbotten är svårt att säga. Får vi inte en minskad smittspridning kan andra regler komma att gälla för vår region.

HÅLL I, HÅLL UT och HÅLL AVSTÅND

Specifik information för respektive verksamhet finns under deras sida på hemsidan.

Mer information om allmänna restriktioner kan du läsa om på följande sidor:

 www.fhm.se/ och www.krisinformation.se

 

//2021-05-24

Maj-Lis Ejderlöf