Lokaler med distansteknik

Behöver du boka en lokal för ett möte eller en konferens? På våra lärcentra finns studios som är utrustade för video- eller telefonkonferens, sammanträden eller andra möten för såväl allmänhet, företag och skola. Våra lokaler rymmer upp till 25 personer. Tillgång till lokaler och teknisk utrustning kan skilja sig åt på de olika orterna.