Service och handel

Orienteringskursen vänder sig till dig som är intresserad av att se hur det är att arbeta inom handel. I kursen lär du dig vanliga ord och begrepp inom handel samt läser lite om hygien, försäljning och kundservice. Du får också komma ut på en arbetsplats och knyta kontakter med arbetsgivare och kollegor.

Som butikssäljare tar man emot varor som kommer med leveranser till butiken, plockar fram dem på hyllorna i butiken och ser till att de har rätt pris. Man hjälper kunder att hitta rätt och försöker få kunden att känna sig sedd och lyssnad till.

Upplägg på kursen:

Kursen består av orienteringskurser på 200 poäng gymnasienivå och ger dig möjlighet fatta att väl underbyggda beslut om vidare studie- och yrkesval och större chanser att komma ut i arbetslivet. Den har flexibel start, vilket innebär att du kan påbörja kursen vid mer än ett tillfälle under året och den går på heltid. Halva tiden har du praktik ute på en arbetsplats. Kursen är upplagd i vår lärplattform Canvas med självstudier och handledningstillfällen i studiehörnan. Vid behov kan eventuellt ytterligare handledning bli aktuell. Kursen betygsätts inte men vid fullföljd kurs får du ett intyg.

Innehåll:

- yrkessvenska

- introduktion till service och handel

- arbetsmarknadskunskap

- etik och moral

- praktikförberedelse

- praktik