Förskola och skola

På bilden syns tre barn som sträcker upp händerna i luften samtidigt som de ler sittandes vid sina bänkar i ett klassrum.

I detta Jobbspår får du lära dej mer om arbetet med barn i förskola och skola. Efter Jobbspåret kan du välja att söka arbete inom barnomsorgen eller gå vidare i utbildningstrappan. Kursen innehåller orienteringskurser och är på halvfart i 20 veckor.

Kursen är på 200 poäng och ger en introduktion och grundläggande kunskaper inom skola och förskola samt kännedom om vanligt förekommande ord och begrepp. Efter genomgånget Jobbspår kan du sedan fortsätta till arbete eller gå vidare i utbildningstrappan. Kursen är på 20 veckor och innehåller praktik. Studierna bedrivs på halvfart och har flexibel start, vilket betyder att du kan börja vid fler än ett tillfälle under året. För att klara av kursen behöver du godkända betyg i SFI C eller motsvarande.Du får grundläggande kännedom om

- centrala begrepp

- värdegrundsarbetet

- sekretess

- användning och hantering av vanligt förekommande läkemedel

- kommunikation, bemötande och förhållningssätt

- estetik och kulturella yttringar i form av t.ex.

- musik, dans, konst och litteratur

- vikten av gott samarbete med barn och elever,

- föräldrar och andra anhöriga samt kollegor

- behov av specialkost, exempelvis allergier

- arbetsrättsliga regler i Sverige

- skolsystemet i Sverige

- arbetsplatsen

- barns lärande och utveckling

- barns hälsa och ohälsa

- IKT i förskola och grundskola

- rena rutiner och hygien

- arbetsställningar och arbetsmiljö

 Läs mer  >>

 

Under hela kursen kommer du att kunna träna på yrkessvenska inom förskola och skola. Du kommer att få kännedom om relevant språkbruk som används. Du jobbar med de teoretiska delarna i lärplattformen Canvas under handledning av studiecoach eller lärare i vår studiehörna och under självstudier. 

Vill du fortätta utbilda dej efter denna kurs finns möjligheter att läsa till barnskötare, verksamhetsassistent eller förskollärare genom denna utbildningstrappa:

Beskrivning av utbildningstrappans olika steg

 

Vill du veta mer eller söka till utbildningen kontaktar du Lapplands Lärcentras Studie- och yrkesvägledare >>