Vattenkrafttekniker

Bilden visar en studerande som sitter och lyssnar på läraren som håller en föreläsning. Den studerande läser utbildningen Vattenkrafttekniker.

Vill du jobba i en klimatsmart, fossilfri, energiproducerande anläggning som tillverkar grön el? Om svaret är ja kan du söka till vår utbildning och ditt framtida yrke!

Nästa intag startar hösten 2022 och ansökan kommer vara öppen fr o m mars 2022. Du kan redan nu se över vilka förkunskaper som behövs för att söka så du är förberedd om du är intresserad.

För att söka till utbildningen behöver du grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt godkänt i två av följande kurser (eller motsvarande):

- Ellära 1, 100 p

- Ellära 2, 100 p

- Energiteknik 1, 100 p

- Elkraftteknik, 100 p

- Praktisk ellära, 100 p

- Mät- och reglerteknik, 100 p

- Mät- och styrteknik, 100 p

- Matematik 2

- Fysik 1

Saknar du någon kurs för att anses behörig finns möjlighet att läsa Praktisk ellära - en onlinekurs som endast är till för dig som vill söka till utbildningen. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen och ett praktikst prov i vår maskinhall i Jokkmokk. För mer information kontakta Britt Karlsson på e-post. 

Efter utbildningen kommer du jobba med det här:

Du kommer utföra periodiskt underhåll och övervaka processer i en kraftstation eller i en annan energiproducerande anläggning. Periodiskt underhåll, ja det är helt enkelt underhållsarbete på system i anläggningen som man utför med olika tidsintervaller som dagligen, en gång i månaden eller varje år.

Att övervaka och styra driften gör man i ett kontrollrum eller på en driftcentral. I jobbet ingår det att besikta anläggningar och att utföra kvalitetskontroller, att felsöka och värdera data som du sedan ska dokumentera manuellt eller digitalt, allt detta får du lära dig i utibildningen.

För att gå utbildningen krävs ingen säkerhetskontroll men om det blir dags för anställning kommer företaget göra en säkerhetskontroll på dig eftersom de jobbar med skyddsklassade anläggningar. Har du frågor kring detta är det bara att höra av dig.

 

Samlingstillfällen i Jokkmokk

Alla praktiska färdigheter du behöver lära dig för att kunna utföra arbetsuppgifter på ett säkert sätt sker på samlingsveckor i Jokkmokk då alla studerande samlas. Under labbveckor sker förutom praktiska moment även de säkerhetsutbildningar och certifieringar som branschen kräver för att du ska få göra praktik (Lärande i arbete) och i den kommande yrkesrollen. Alla praktiska labbar och certifieringar är det obligatorisk närvaro på. Kostnader för resor och logi i samband med samlingstillfällen står du för själv. 

 

Reell kompetens

Saknar du den formella behörigheten för att söka kan du åberopa reell kompetens. För att vi ska kunna bedöma och fastställa din reella kompetens krävs underlag och dokumentation på det du vill åberopa. Den reella kompetensen kan du ha förvärvat dig genom arbete, olika studier eller på annat sätt. Och kom ihåg, att du måste ange på ansökningsblanketten att du vill åberopa reell kompetens.

Är du intresserad av hur antagningsprocessen går till, klicka här.

 

Arbetslivet har bestämt innnehållet i kurserna

Utbildningen har tagits fram av företagen som sitter med i ledningsgruppen. På så sätt säkerställer de att de får just de kompetenser och färdigheter de har behov av. För att göra dig så anställningsbar som möjligt ingår säkerhetsutbildningar som branschen kräver; ESA (Elsäkerhetsföreskrifter), Hjärt och Lungräddning, Heta Arbeten, Arbete på väg och Dammsäkerhet.

 

Kurser som ingår i utbildningen

5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier

- Kraftstationsens huvud- och delprocesser 50 yhp

- Dokumentationsteknik 15 yhp

- Yrkesinriktad ingenjörsmatematik 20 yhp

- Underhållsfilosofi 10 yhp

- Hydraulik 15 yhp

- Elmaskiner fördjupning 40 yhp

- Arbetsmiljö, säkerhet och miljöarbete 30 yhp

- Reläskydd fördjupning 15 yhp

- Turbin och kraftstationens automation 35 yhp

- Teknisk engelska 15 yhp

- LIA 1 40 yhp (8 veckor)

- LIA 2 45 yhp (9 v.)

- LIA 3 45 yhp (9 v.)

- Examensarbete 25 yhp

 Visst låter detta spännande!

 

Vi ses på utbildningen!

 

Därför ska du gå den här utbildningen!

Örjan Karlsson, gruppchef på Energiservice Skellefteå samt ledamot i ledningsgruppen svarar på frågan om varför du ska söka den här utbildningen och varför det är så bra att arbeta på Energiservice; 

1. En väldigt bra arbetsgivare med bra personalförmåner, som är mån om personalens säkerhet och att man ska ha en bra balans mellan arbete och fritid.

2. Du kan lära och utvecklas till den dag du går i pension om du bara är nyfiken. Vattenkraften är så otroligt komplex.

3. Man har satsat mycket på chefsutveckling. Det leder till harmoniska grupper och personal som mår bra.

Energiservice är Skellefteå Krafts utförandebolag inom vind, vatten och värme och det största affärsområdet inom Skellefteå Kraft med 230 anställda. Örjan jobbar som chef för personalen på Skellefteå Krafts små och storskaliga vattenkraftstationer. 

Vad gör en vattenkrafttekniker?

Det är enklare att svara på vad man inte gör som drifttekniker. Det är ett väldigt varierande arbete och otroligt brett. En drifttekniker ska ha en väldigt bred kompetens inom el, mekanik, hydraulik, säkerhet och miljökunskap. I grund och botten ska en drifttekniker säkerställa att de energiproducerande anläggningarna ska producera när det behövs. Vattenkraften är nyckeln för att i framtiden kunna sälja reglerstyrka och det kommer att kräva en ännu djupare förståelse hos medarbetarna om hur anläggningarna fungerar.

Vilka kunskaper efterfrågas hos en blivande drifttekniker?

I grund och botten är det bra med elkunskap och mekanik. Under kommande år har Energiservice behov av personer som kan reläskydd, styrsystem och drifttagning eftersom de kommer att reinvestera hela deras vattenkraftsflotta. 

Vilka personliga egenskaper ska man ha som individ ska ha för att fungera och trivas som drifttekniker?

Förmågan att arbeta i grupp och den sociala biten väger väldigt tungt. Vid en rekrytering fokuserar man otroligt mycket på hur väl man tror personen kan samarbeta. Detta eftersom man vill låta medarbetarna ta mycket eget ansvar.

Det som Örjan tror lockar med yrkesrollen är att man som drifttekniker har friheten att planera sin egen vardag. Det är en familjär stämning i grupperna och därför är trivseln hög. Som anställd på Energiservice känner man också att man gör skillnad och ligger i framkant i att medverka till ett grönt samhälle.

Var finns jobben idag?

Idag finns det tre stationeringsorter; Finnfors som startade 1906, Norsjö och Arjeplog. Energiservice har även en kraftstation i Piteåälven och småskalig vattenkraft i Burträsk.

Arbetstiderna för en drifttekniker hos Energiservice är 7.00-16.00. Man har beredskap var 6-7:e vecka. När man kommer som nyanställd får man gå parallellt med ett vaktpar under beredskapsveckorna de första åren.

Örjan berättar att vattenkraften är nyckeln till att klara regeringens mål om ett fossilfritt samhälle. Med anledning av detta ska Skellefteå Kraft reinvestera en ny turbin per år och bygga 4 nya kraftstationer fram till 2042. Det är inte gjort sedan 60-talet och är otroligt spännande, förklarar han. Ett bygge är redan uppstartat bara två stationer uppströms från Finnfors.  

Hans egen resa i företaget började när han skulle skriva examensarbete på gymnasiet under utbildningen till industrielektriker. Då skrev han om Finnfors kraftstation där han idag är chef. Efter detta vidareutbildade sig Örjan inom mek och arbetade på andra företag med tung mekanisk industri. Under den tiden hörde han talas om Energiservice som hade rykte om sig att vara en väldigt bra arbetsgivare med mycket intressanta och breda arbetsuppgifter. De som arbetade på Energiservice verkade enligt vad han uppfattade kunna allt om el, mek, hydraulik och styrsystem. Därför sökte han jobb på Energiservice som mekaniker för 15 år sedan. Han fortsatte sedan som drifttekniker eftersom han även hade kunskap inom el. Efter dessa 15 år ser Örjan ingen anledning att sluta; ”Jag kan jobba här hela livet och ändå fortsätta utvecklas och lära mig nya saker” menar han.

 

Energiservice har rekryterat nästan uteslutande från yrkeshögskoleutbildningen i Jokkmokk. De ser LIA-studerande (Lärande i arbete som praktiken heter på Yh) som deras rekryteringsbas och har sett att de som anställts från utbildningen har väldigt kort inkörningssträcka och är väldigt kompetenta. Han anser därför att det är viktigt att företag som finns med i ledningsgruppen får påverka utformningen av utbildningen.

Han berättar vidare att studerande som kommer till Energiserviceför att göra LIA brukar trivas väldigt bra och vill ha alla sina LIA-perioder hos dem, även om det anses som en bra sak att prova på att vara hos andra företag. De brukar se till att LIA-studerande få gå med samtliga i hela driftgruppen och få följa med på alla typer av jobb och behandlas precis som övriga anställda.

Hur ser möjligheterna att vidareutvecklas i branschen ut?

Möjligheterna att avancera beror helt och hållet på dig som person. Har du driv och möjligheter kan du gå hur lång som helst. Det finns en person som kom som LIA-studerande från utbildningen, som senare gick vidare till att bli till att bli driftingenjör, därefter bygga styrsystem och nu är sektionschef på ett annat energiföretag. Den som vill utvecklas kommer med stor sannolikhet att hitta möjligheter att göra det. 

Till dig som funderar på att söka utbildningen säger Örjan; ”Det är ett jättebra karriärval, du kommer göra skillnad för Sverige och troligtvis världen om du väljer det här yrket.”

Till sist frågar jag om det är något mer Örjan vill framföra till blivande studerande. Han svarar då tveklöst: ”Vi skulle gärna se fler tjejer som söker till utbildningen!”

//Ida Nutti, utbildningsledare YH Vattenkrafttekniker

2021-04-07

Utbildningen är av stor vikt för våra kommande rekryteringar

"Utbildningen är av stor vikt för våra kommande rekryteringar. Vi har verksamhet över hela landet men störst rekryteringsbehov har vi i Norrlands inland. Ingen annan utbildning har motsvarande laborationslokaler och möjlighet att ge praktisk träning i vattenkraften. Ingen annan utbildning är heller så riktad som denna. Utbildningen är helt avgörande för vår kompetensförsörjning." Malin Larsson, Vattenfall

Vad lär man sig i utbildningen?

Starta filmen så får du en inblick i vad du kommer lära dig i utbildning och vilka arbetsuppgifter du kommer utföra på din praktik.