Vattenkrafttekniker

Bild på kvinna som klättrar på en turbin.

Vill du jobba i en klimatsmart, fossilfri, energiproducerande anläggning som tillverkar grön el? Om svaret är ja kan du söka till denna utbildning och ditt framtida yrke! Hösten 2022 sker ingen start- håll utkik till hösten 2023.

 

Som vattenkrafttekniker eller drifttekniker som det också kallas, kommer du utföra periodiskt underhåll och övervaka processer i en kraftstation eller i en annan energiproducerande anläggning som t.ex. ett värmekraftverk. Periodiskt underhåll innebär underhållsarbete på system i anläggningen som utförs med olika tidsintervallerAtt övervaka och styra driften gör man i ett kontrollrum eller på en driftcentral. I jobbet ingår också att besikta anläggningar och utföra kvalitetskontroller, att felsöka och värdera data som du sedan ska dokumentera manuellt eller digitalt. Allt detta får du lära dig under utbildningens gång. 

Utbildningen har tagits fram av de företag som sitter med i ledningsgruppen. Innehållet i utbildningen speglar det behov arbetslivet har av rätt kompetens och ger dig de rätta förutsättningarna inför yrkeslivet. För att göra dig så anställningsbar som möjligt ingår säkerhetsutbildningar som branschen kräver; ESA (Elsäkerhetsföreskrifter), Hjärt- och lungräddning, Heta Arbeten, Arbete på väg och Dammsäkerhet. 

För att gå utbildningen krävs ingen säkerhetskontroll men om det blir dags för anställning kommer företaget göra en säkerhetskontroll på dig eftersom de jobbar med skyddsklassade anläggningar. Har du frågor kring detta är det bara att höra av dig. 

 

LIA 

En stor del av utbildningen, 26 veckor, består av praktik (Lärande i arbete). LIA:n är uppdelad på tre kurser, LIA 1 är åtta veckor, LIA 2 och LIA 3 är nio veckor vardera. LIA:n ger dig en unik möjlighet att få inblick i branschen, knyta kontakter och omvandla dina teoretiska kunskaper till praktisk kunnande.  

 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt godkänt betyg i två av följande kurser eller motsvarande (grundläggande behörighet är gymnasieexamen eller motsvarande):

- Ellära 1, 100 p

- Ellära 2, 100 p

- Energiteknik 1, 100 p

- Elkraftteknik, 100 p

- Praktisk ellära, 100 p

- Mät- och reglerteknik, 100 p

- Mät- och styrteknik, 100 p

- Matematik 2

- Fysik 1

Saknar du någon kurs för att anses behörig har du möjlighet att läsa kursen Praktisk ellära som är online. Kursen är endast till för dig som vill söka till utbildningen. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen och ett praktiskt prov i vår maskinhall i Jokkmokk. 

För mer information om behörighet och kursen Praktisk ellära kontakta Britt Karlsson på e-post. 

 

Reell kompetens

Saknar du den formella behörigheten för att söka kan du åberopa reell kompetens. För att vi ska kunna bedöma och fastställa din reella kompetens krävs underlag och dokumentation på det du vill åberopa. Den reella kompetensen kan du ha förvärvat dig genom arbete, olika studier eller på annat sätt. Och kom ihåg- du måste ange i ansökan att du vill åberopa reell kompetens.

 

Du studerar på distans

Utbildningen är en heldistansutbildning där de teoretiska delarna sker på distans via internet. Praktiska färdigheter som du behöver lära dig för att kunna utföra arbetsuppgifter på ett säkert sätt sker dock på så kallade labbveckor i Jokkmokk. Under labbveckorna samlas alla studerande för att göra laborationer i vår maskinhall och för att göra studiebesök. I labbveckorna sker även alla säkerhetsutbildningar och certifieringar som branschen kräver att du har för att du ska få göra LIA. Alla praktiska labbar och certifieringar är det obligatorisk närvaro på. Kostnader för resor och logi i samband med samlingstillfällen står du för själv. Under utbildningens två år kommer ca 7-8 samlingstillfällen att ske 

 

Kurser som ingår (5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier)

5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier

- Kraftstationens huvud- och delprocesser 50 yhp

- Dokumentationsteknik 15 yhp

- Yrkesinriktad ingenjörsmatematik 20 yhp

- Underhållsfilosofi 10 yhp

- Hydraulik 15 yhp

- Elmaskiner fördjupning 40 yhp

- Arbetsmiljö, säkerhet och miljöarbete 30 yhp

- Reläskydd fördjupning 15 yhp

- Turbin och kraftstationens automation 35 yhp

- Teknisk engelska 15 yhp

- LIA 1 40 yhp (8 veckor)

- LIA 2 45 yhp (9 v.)

- LIA 3 45 yhp (9 v.)

- Examensarbete 25 yhp

 Studietakt 100%, Studieform Distans, CSN Ja, Omfattning 400 yhp 80 veckor

Bra utbildning med praktiska inslag!

" Vattenkraften är nyckeln till att klara regeringens mål om ett fossilfritt samhälle. Det tillsammans med reinvesteringar som sker inom Skellefteå Kraft gör att Energiservice har ett rekryteringsbehov av yrkesrollen de närmsta 5 åren. Vi tycker utbildningen ger den kompetens som behövs och under flera år har vi rekryterat personer till vår verksamhet. Så sök till utbildningen och ett framtida yrke!" Örjan Karlsson, Energiservice

Bra utbildning som lever upp till våra krav!

 "Vi arbetar med att tillgodose försörjningstryggheten och en hög leveranssäkerhet till låg miljöpåverkan. Vi strävar efter att anställa resurser som har relevant utbildning och denna utbildningn lever upp till dessa krav". Bengt Granbom, Fortum Sundsvall

Utbildningen är av stor vikt för våra kommande rekryteringar

"Utbildningen är av stor vikt för våra kommande rekryteringar. Vi har verksamhet över hela landet men störst rekryteringsbehov har vi i Norrlands inland. Ingen annan utbildning har motsvarande laborationslokaler och möjlighet att ge praktisk träning i vattenkraften. Ingen annan utbildning är heller så riktad som denna. Utbildningen är helt avgörande för vår kompetensförsörjning." Malin Larsson, Vattenfall

En långsiktigt investering för framtida rekryteringar!

"Vi ser sambetet med lärcentra och utbildningen som en långsiktig investering i att säkra en god grogrund för framtidens rekryteringsbehov. Som ett led i att säkerställa att de studerande får den kompetens vi efterfrågar ser vi det som en självklarhet att medverka i denna utbildning som lever upp till våra förväntningar". Peder Berggren One Nordic Hydro.