Program och kurser ht 2022

Lapplands Lärcentra presenterar ett urval av kurser och program som är tillgängliga att söka vid högskolor och universitet. Dessa kompetenser är efterfrågade av arbetsgivare i regionen utifrån deras kompetensbehov. Läs mer om kurserna och programmen på respektive utbildnings hemsida. Fler tillgängliga utbildningar hittar du på antagning.se och studera.nu

PROGRAM SORTERAT PER YRKESOMRÅDE

Utbildningar inom lärande/pedagogik Omfattning Studiefart Lärosäte
       
Folkhögskollärare 60 hp 50 % LIU
Förskollärare 210 hp 100 % MIUN
Förskollärare 210 hp 100 % HIG
Förskollärare 210 hp 100 % LTU
Förskollärarprogrammet 210 hp 100 % MDH
       
Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp 100 % MIUN
Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 240 hp 100 % LTU
Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 240 hp 100 % HIG
Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 240 hp 100 % MIUN
Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 240 hp 100 % MIUN
Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 240 hp 100 % LTU
Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 240 hp 100 % HIG
       
Komprimerad kompletterande lärarutbildning mot grundskolans årskurs 7-9 90 hp 100 % UU
Komprimerad kompletterande lärarutbildning mot gymnasiet 90 hp 100 % UU
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan 90 hp  50 %  LIU
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämeslärare i årskurs 7-9 90 hp 50 % LIU
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9 90 hp  100 %  LTU 
Kompletterande pedagogisk utbildning inriktning gymnasiet 90 hp  100 %  LTU 
Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp 100 % MIUN
Kompletterande pedagogisk utbildning- grundskolans år 7-9/gymnasium 90 hp 100 % LTU
       
Speciallärarprogrammet, olika inriktningar 90 hp 100 % UMU
Speciallärarprogrammet inriktning utvecklingsstörning 90 hp 50 % KAU
Specialpedagogiskt program 90 hp 50 % ORU
Specialpedagogprogrammet 90 hp 50 % MDH
Specialpedagogprogrammet 90 hp 50 % LTU
Specialpedagogprogrammet 90 hp 100 % UMU
       
Studie- och yrkesvägledarprogrammet 180 hp 100% UMU
       
Utbildningsvetenskap, magister 60 hp 50 % LTU
       
Yrkeslärarprogrammet 90 hp 50 % UMU
Yrkeslärarprogrammet 90 hp 50 % GU
Yrkeslärarprogrammet 90 hp 50 % KAU
       
Ämneslärarprogram: åk 7-9 olika ingångsämnen 240 hp 100 % HDA
Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan eller åk 7-9, olika ingångsämnen 300 hp 100 % HIG
Ämneslärarprogramet: Gymnasiet, olika ingångsämnen 300 hp 100 %

KAU

       
Utbildningar inom hälsa- och sjukvård samt socialt arbete Omfattning Studiefart Lärosäte
Apotekarprogrammet 300 hp 100 % UMU
Arbetsterapeut 180 hp 100 % LTU
       
Barnmorskeprogrammet 90 hp 100 %  UMU
       
Farmaceutprogrammet 180 hp 100 % LNU
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion 180 hp 100 % LTU 
Kostvetarprogrammet 180 hp 100 % UMU
       
Magisterprogram i arbetsterapi 60 hp 50 % JU
Masterprogram i omvårdnad 120 hp 50 % UMU
Masterprogrammet i farmaci 120 hp 100 % UMU
       
Polisprogrammet i Umeå 120 hp 100 % UMU
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet 180 hp 100 % MIUN
Påbyggnadsår i oral hälsa för tandhygienister 60 hp 100 % UMU
Receptarieprogrammet 180 hp 100 % UMU
       
Socionomprogrammet 210 hp 100 % UMU
Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård 60 hp 100 % LTU
Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård 60 hp 100 % LTU
Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård 60 hp 100% LTU
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska 75 hp 100 % LTU
Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård 60 hp 100 % LTU
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska 75 hp 100 % UMU
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp 50 -100 % UMU
       
Vårdadministrativa programmet 180 hp 100 % UMU
       
Utbildningar inom teknik, el, data/IT, miljö Omfattning Studiefart Lärosäte
Automationsingenjör 180 hp 100 % MIUN
Byggingenjör Hållbart byggande 180 hp 100 % MIUN
       
Data Science, magister 60 hp 100 % LTU
Digital tjänsteutveckling, kandidat 180 hp 100 % LTU
       
Ekoteknik 180 hp 100 % MIUN
Elkraftingenjör 180 hp 100 % MIUN
Energiingenjör- hållbara fastigheter 180 hp 100 % MIUN
       
Fysikerprogrammet 180 hp 100 % LNU
Högskoleingenjör Elkraftteknik 180 hp 100 % LTU
Högskoleingenjör Underhållsteknik 180 hp 100 % LTU
Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik 180 hp 100 % UMU 
Högskoleingenjörsprogrammet i Hållbara Energisystem 180 hp 100 % HID
Högskoleprogrammet till processoperatör 120 hp 100 % UMU
       
Informatik med inriktning systemutveckling 180 hp 100 % MIUN
Informationssäkerhet, master 120 hp 100 % LTU
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling 120 hp 100 % MIUN
IT, projektledning och affärssystem 180 hp 100 % KAU
       
Magister Träkonstruktion 60 hp 100 % LTU
Masterprogram i arbetshälsovetenskap 120 hp 50 % HIG
Masterprogram i hållbar informationsförsörjning 120 hp 100 % MIUN
Miljöstrateg – mark, vatten och samhällsutveckling 180 hp 100 % HKR
       
Processoperatör 120 hp 100 % MIUN 
Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) 180hp 100 % LTU
       
Tekniskt basår 60 fup 100 % HIG
Tekniskt basår 60 fup 100 % JU
Tekniskt basår 60 fup 100 % LTU
       
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet 120 hp 100 % HKR
Webbredaktör, distansutbildning 180 hp 100 % HIB
Webbutveckling 120 hp 100 % MIUN
       
Utbildningar inom ekonomi, juridik, ledarskap,  samhällsvetenskap Omfattning Studiefart Lärosäte
Beteendevetenskapligt program 180 hp 100 % MIUN
Ekonomprogrammet 180 hp 100 % HIG
Industriell ekonomi - Högskoleexamen 120 hp 100 % HID
Internationell ekonomi, kandidat 180 hp 100 % LTU
Ledarskap och organisation 180 hp  50 % LIU
Personalekonomi 120 hp 100 % HV
Utbildning för hållbar utveckling, masterprogram 120 hp 100 % GU
       
Utbildningar inom djurvård, lantbruk, skog och trädgård       
Biologiprogrammet 180 hp 100 % KU
Skogskandidatprogrammet 180 hp 100 % LNU
 
KURSER SORTERAT I BOKSTAVSORDNING
Kursnamn Omfattning Studiefart Lärosäte
Arbete i förvaltning 7,5 hp 50 % HH
Arbetsledning 1 7,5 hp 50 % HV
Arbetsmiljö och organisation 7,5 hp 50 % LTU
Arbetsrätt 7,5 hp  50 %  HB 
Arbetsrätt 1 - nätbaserad 7,5 hp  50 %  HV
Arbetsrätt 2 - nätbaserad 7,5 hp  50 %  HV 
Arbetsterapi: Digitala utmaningar och möjligheter i hälso- och sjukvård 7,5 hp 50 % LTU
Att handleda i verksamhetsförlagd utbildning, VFU 7,5 hp  25 %  LTU 
Att leda och driva projekt 7,5 hp 50 % UMU
       
CAD och produktutveckling 7,5 hp 25 % HIG
Coaching 7,5 hp 25 % HIG
       
Datateknik GR (A), Java 1 7,5 hp 50 % MIUN
Datorspelsproduktion 7,5 hp 25 %  LTU 
       
Engelska A 30 hp 100 % LTU
Engelska GR (A) 30 hp 100 % MIUN
Engelska (1-30) 30 hp 100 %  HH
Engelska GR (B) 30 hp 100 % MIUN
Engelska GR (C) 30 hp 100 % MIUN
Engelska för grundlärare F-3, del 2 15 hp 100 % LTU
Engelska för grundlärare 4-6, del 2 15 hp 100 % LTU
Energieffektivisering 7,5 hp 50 % HH
       
Fastighetsrätt 15 hp 50 % HH
Finska A, Grammatik, vokabulär och muntlig kommunikation 15 hp  50 %  UMU 
Finska, Läsförståelse 1  15 hp  50%  UMU 
Företagsekonomi A1:1 15 hp 50 % UMU
Företagsekonomi, GR (A), Ekonomistyrning 7,5 hp 50 % MIUN
Företagsekonomi, GR (A), Externredovisning 7,5 hp 50 % MIUN
Företagsekonomi, GR (A), Marknadsföring 7,5 hp 50 % MIUN
Företagsekonomi, GR (A), Organisation och ledarskap 7,5 hp 50 % MIUN
Företagsekonomi, GR (B), Finansiering 7,5 hp 50 % MIUN
Företagshälsovård, pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete 15 hp 50 % HH
       
Grundkurs i elektroteknik 7,5 50 % LTU
Grundläggande projektledning nätbaserad 7,5 hp  50 %  HV 
Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning 3,5 hp  12 %  UMU 
Handledarutbildning för VFU-handledare, handledningssamtal 4,0 hp 12 % UMU
       
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs 15 hp 100 % MIUN
Juridik GR (A), Offentlig upphandling - grundkurs 7,5 hp 50 % MIUN
Juridisk introduktionskurs 15 hp  50 % LTU 
       
Ledarskap och ledarskapsutveckling  7,5 hp  50 %  UMU 
       
Mekanik och hållfasthetslära 7,5 hp 50 % LTU
Metalliska och Polymera material, grundkurs 7,5 hp  50 % LTU
MKB, miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp 50 % KU
Meänkieli, Nybörjarkurs steg 1-2 15 hp 50 % UMU
       
Pedagogik A,Grundkurs 30 hp 100 % LTU
Pedagogik 3 30 hp 50 %  LTU 
Pedagogik A 30 hp  100 % UMU 
Pedagogik B  30 hp  100 %  UMU 
Pedagogik B med inriktning mot självständigt arbete 30 hp  100 %  UMU 
Pedagogik GR (A) 30 hp 50 % MIUN
Pedagogik GR (B) 30 hp 50 %  MIUN
Pedagogik GR (C) 30 hp 50 %  MIUN
Projekt och projektorganisation 15 hp  50 %  SU 
Projektledning 15 hp  50 %  UMU 
Projektledning 7,5 hp  50 %  JU 
       
Samiska A, Lulesamiska  30 hp  50 %  UMU 
Samiska, Lulesamiska nybörjarkurs steg 1-2 15 hp 50 % UMU
Samiska A, Nordsamiska 30 hp 50 % UMU
Samiska, Nordsamiska nybörjarkurs steg 1-2 15 hp 50% UMU
Samiska A, Sydsamiska  30 hp  50 %  UMU
Samiska, Sydsamiska nybörjarkurs steg 1-2 15 hp 50 % UMU
Samiska B, Lulesamiska 30 hp 50 % UMU
Samiska B, Nordsamiska 30 hp 50 % UMU
Samiska B, Samiska kulturstudier 30 hp 50 % UMU
Samiska B, Sydsamiska 30 hp 50 % UMU
Samisk kultur; andlighet och tro 7,5 hp 25 % UMU
       
Tillämpad IT i skolan 7,5 hp 25 % UMU
Turismvetenskap GR (A), Turism idag 7,5 hp 50 % MIUN