iDAG Testmiljö fjärr

Här läggs information ut om Vinnova-projektet iDAG som handlar om att bygga upp en testmiljö för fjärrundervisning

Vinnova har initierat projektet och delfinansierar det med 3 Mkr som avsatts förutom projektparternas egenfinansiering.
Projektet är treårigt och avslutas i augusti 2018. Parter till Lapplands Gymnasium i projektet är Luleå tekniska universitet och Norrbottens kommuner. 

Projektledare är Magnus Johansson, kontaktuppgifter:
magnus.johansson@lapplands.se  
070-612 90 10


Fjärr lokal

iDAG - kort projektbeskrivning.pdf