Länklista

NYTT LÄRANDE - projekt för ett modernt nytt lärande länk:
http://nyttlarande.blogspot.se/

 

   Facebooksida för Lapplands Gymnasium

   Entreprenöriellt lärande  Länk till ett samarbete vi har med forskningsinstitutet ifous tillsammans med över 20 andra huvudmän

facebook.com/EntreprenorielltLarande

Moodle - logga in på lärplattformen här:  http://lg.pajala.se/login/index.php

NE_inloggning  Nationalencyklopedin

http://www.skolverket.se/  Länk till skolverket - Skolverket arbetar för att alla barn, ungdomar och vuxna i Sverige ska få en bra utbildning i förskolan, skolan och fritidshemmen

http://www.skolinspektionen.se/  Länk till Skolinspektionen

http://www.gotelehtipalo.se/  Göte Lehtipalos minnesfond - delar ut medel som ska främja utbildning i Pajala