Bygga nytt & om

Att bygga energismart i kallt klimat är en utmaning för framtida byggande, men det löner sig!

Senast från den 31 december 2020 ska alla nya hus i Sverige vara nära-nollenergibyggnader. Även större renoverings- eller ombyggnationer ska leda till nära-nollenergibyggnader.

Att bygga om eller bygga nytt är ett stort åtagande och det är mycket att tänka på och ta ställning till. I planeringsskedet är det lätt att glömma bort framtida driftskostnader och bara titta på vad investeringskostnaderna blir.

Uppvärmning är dock en stor post i de framtida utgifterna. För att minska kostnaderna och miljöbelastningen kan du välja bättre energiprestanda på huset än vad som är standard hos leverantörer. Boverkets byggregler är minimikrav, vilket inte är detsamma som den ekonomiskt mest optimala lösningen!

Skall man bygga för framtidens behov och med energismarta lösningar är det viktigt att energifrågan är med i hela processen ända fram till energideklaration av den nya byggnaden. Väljer man att köpa ett kataloghus kan hustillverkaren ta hand om hela processen från projektering till drift och uppföljning. Det är då viktigt att man kommer in med sina önskemål i ett tidigt skede innan projekteringen påbörjas. Det är du som beställare som är byggherre och normalt ägare av det byggda huset.

Vi på energi- och klimatrådgivningen hjälper dig att göra kloka val när det gäller att bygga om eller bygga nytt. Hör av dig till oss, vi hjälper dig kostnadsfritt och oberoende.

Vår tjänst ger dig de verktyg du behöver för att fatta välgrundade beslut som prioriterar husets energiprestanda och ger ett långsiktigt energieffektivt boende. Du kan exempelvis få råd om du vill:

  • minska energianvändningen eller din energikostnad
  • beräkningsstöd för hållbara investeringar
  • välja ett effektivt uppvärmningssystem 
  • installera solceller  
  • välja energieffektiva fönster, isolering, belysning, m.m.

 

Varför prioritera energiprestanda?

Även om ett energieffektivt hus är något dyrare att bygga än ett standardhus blir det alltid dyrare att i efterhand utföra förbättringar som att tilläggsisolera, byta fönster eller ändra värmesystem. Att göra rätt från början är den bästa lösningen när du bygger nytt.

Det finns många fördelar med ett klimatsmart hus

 Miljön

En låg energianvändning minskar husets miljöpåverkan och utsläppen av växthusgaser. 

 Jämn temperatur

Ett välisolerat hus ger jämna temperaturer. Du slipper kalla golv och kallras vid fönster.

 Möblerbarhet

Ett hus med energieffektiva fönster är enklare att möblera. Du behöver ej placera radiatorer under fönster för att undvika kallras.

 Inomhusmiljö

Ett klimatsmart hus är välisolerat och har bra avskärmning från ljud från omgivningen.

En säkrare ekonomi

Ett klimatsmart hus gör din ekonomi mindre känslig för ökade energipriser.

 Ökat andrahandsvärde

Ett klimatsmart hus förväntas att ge ett högre andrahandsvärde och är en bättre långsiktig investering.

 

Tre tipps till dig som ska bygga nytt


1. Tänk på solenergi! Det finns numera enkla paketlösningar och du kan se solceller som en sparform, där avkastningen ligger på circa 5 procent, vilket är bättre än bankräntan. Det finns olika stöd och bidrag för solceller.


2. Att bygga energiklokt handlar inte så mycket om avancerat teknik utan om stor noggrannhet under byggprocessen. Ju tätare ett hus är desto mindre kostar det att värma upp. Detta kan du undersöka med en provtryckning. Priset för en provtryckning ligger mellan 5000 och 7000 SEK.


3. Glöm inte energideklarationen! Enligt boverkets regler skall energideklaration vara genomförd inom två år efter att huset tagits i bruk. Ett tips är att detta planeras in i byggprocessen. Övrigt som regleras av lagar och regler i byggprocessen finns i Plan och bygglagen, Boverkets byggregler (BBR) och upprättade detaljplaner för området där huset skall byggas.

Läs mer om energideklaration här