Hur arbetar ett personligt ombud?

Personligt ombud:

  • Arbetar på uppdrag av dig för att du ska uppnå dina egna mål.
  • Är frivilligt och kostnadsfritt.
  • Har tystnadsplikt.
  • För inga journaler.
  • Arbetar inte med myndighetsutövning och kan därmed inte besluta om insatser.
  • Arbetar inte med behandling.

Skog solljus

Du som känner av psykisk ohälsa, kan få hjälp av ett personligt ombud med många olika saker.