Nytt projekt startar under våren 2020

Framtidens stora rekryteringsbehovet gör att vi kommer att behöva varje individs resurs för att klara bemanningen. Tillgång på arbetskraft med rätt kompetens är av stor betydelse för att främja tillväxt.

Lapplands Lärcentra har än en gång beviljats ett ESF-finansierat projekt med syfte att öka chanserna för kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i arbete, utbildning eller närma sig arbetsmarknaden. Projektet kallas MOD (Motivation och Driv) och kommer starta upp under våren 2020. Ett av delmålen är att förbättra arbetet med våra ungdomar så att avhoppen från utbildningar och studier minskas. Ett annat är att stärka språkundervisningen så att våra nysvenskar kan närma sig arbetsmarknaden.