Uppdragsutbildning Yh Byggproduktionsledare

Har du behov av kompetenshöjning i ditt företag? I samband med vår yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare har vi möjlighet att erbjuda separata platser i form av uppdragsutbildning i de olika delkurserna.

Aktuella uppdragsutbildningar

  • Ekonomi inom byggverksamhet - För er som behöver ökad kompetens i grundläggande ekonomi, ekonomiska beräkningar som t ex byggkalkyler, budgethantering, anbud, offerter samt planering av inköp.
  • Projektledning/Ledarskap - Kursen som ger tillämpade kunskaper i projektledning och projektstyrning samt dokumentation såsom t ex kontraktsadministration. Innehåller metoder kring konflikthantering och kommunikation.
  • Entreprenadjuridik - Belyser vanligt förekommande juridiska frågeställningar i byggprocessen, samt olika avtalsformer som t ex kollektivavtalsrätt. Studier kring bygg- och anläggningsavtalet, upphandling och offertlämnande.

Ansökningsblankett (pdf)

Vill du veta mer om kurserna så hör av dig till vår utbildningsledare.
 
Petra Stålnacke
Utbildningsledare YH Byggproduktionsledare
Lapplands Lärcentra Gällivare
0970-81 88 44
070-254 07 73