Norrsamverkan

Ett samverkanprojekt mellan lärcentra, näringslivsbolag, företag och akademi.

                

Norrsamverkan ska utveckla modeller för att inventera kompetensförsörjning och kompetensutvecklingsbehov. Modellerna ska tas fram i samverkan med Expandum, Strukturum, Företagarna, PUAB, näringslivet samt Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.

Projektet ska också erbjuda stöd till företag i utvecklingsarbete i form av besök och rådgivning från lärare/forskare från akademin eller i form av examensarbeten.

Det finns också medel till kortare kompetensutvecklingsinsatser till företag inom basindustri, besöksnäring eller livsmedelsproduktion.

Projektet avslutades 2013-08-31.

Kontaktuppgifter samordnare: Tina Bäckström, 070-237 12 61 tina.backstrom@gallivare.se