Meän koulu

Målsättningen med projektet har varit att i samverkan med branschen och utbildningsorganisationer i regionen utveckla utbildningsmoduler för gruvnäring och basindustri samt att öka kunskapen kring strategisk kompetensförsörjning. Projektet avslutades under augusti 2011.

Meän koulu var ett interregprojekt med Lapplands kommunalförbund som projektägare och Lappia, Kemi-Tornedalens samkommun för utbildning, som samverkanspartner.

Projektet arbetade med: 

  • Basutbildning 
  • Spetsutbildning 
  • Ledarutbilding 
  • Seminarier och konferenser

 För mer information kontakta:

LKF Tina Bäckström  +46(0)970-188 74; +46(0)70-237 12 61
   TIBA01@kommun.gellivare.se  
Lappia  Eero Ylitalo               +358 (0)504 611 337
  eero.ylitalo@lappia.fi