Högskola

Högskoleutbildning ht 2017

Program

Utbildningar inom lärande/pedagogik

Omfattning

Studiefart

Utbildningsanordnare

Förskollärare

210 hp

100%

Mittuniversitetet

Förskollärare

210 hp

100%

Högskolan i Gävle

Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem

180 hp

100%

Mittuniversitetet

Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3

240 hp

100%

LTU

Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6

240 hp

100%

LTU

Kompletterande Pedagogisk Utbildning- grundskolans år 7-9/gymnasium

90 hp

100%

LTU

Speciallärarprogrammet

90 hp

100%

Umeå universitet

Specialpedagogprogrammet

90 hp

100%

Umeå universitet

Specialpedagogprogrammet

90 hp

50%

LTU

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

180 hp

100%

Umeå universitet

Yrkeslärare

90 hp

50%

Umeå universitet

Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska

300 hp

100%

Högskolan i Gävle

Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik

300 hp

100%

Högskolan i Gävle

Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap

300 hp

100%

Högskolan i Gävle

Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska

300 hp

100%

Högskolan i Gävle

Utbildningar inom hälsovetenskap

Omfattning

Studiefart

Utbildningsanordnare

Apotekarprogrammet

300 hp

100%

Umeå universitet

Arbetsterapeut

180 hp

100%

LTU

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa inriktning arbetsmiljöteknik

60 hp

100%

Umeå universitet

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa inriktning ergonomi

60 hp

100%

Umeå universitet

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa inriktning företagssköterska

60 hp

100%

Umeå universitet

Masterprogrammet i farmaci

120 hp

100%

Umeå universitet

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet

180 hp

100%

Mittuniversitetet

Receptarieprogrammet

180 hp

100%

Umeå universitet

Sjuksköterskeprogrammet

180 hp

100%

Umeå universitet

Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård

60 hp

100%

LTU

Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård

60 hp

100%

LTU

Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård

60 hp

100%

LTU

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska

75 hp

100%

LTU

Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård

60 hp

100%

LTU

Specialist­sjuk­sköterske­program, inriktning ögonsjukvård

60 hp

50%

Linnéuniversitetet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska

75 hp

100%

Umeå universitet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

60 hp

50%-100%

Umeå universitet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård

60 hp

50%

Umeå universitet

Vård- och omsorgsadministration 1

30 hp

50%

Högskolan i Borås

Vårdadministrativa programmet

180 hp

100%

Umeå universitet

Utbildningar inom el/teknik/it

Omfattning

Studiefart

Utbildningsanordnare

Automationsingenjör

180 hp

100%

Mittuniversitetet

Byggingenjör Hållbart byggande

180 hp

100%

Mittuniversitetet

Ekoteknik

180 hp

100%

Mittuniversitetet

Energiingenjör

180 hp

100%

Mittuniversitetet

Fysikerprogrammet

180 hp

100%

Linnéuniversitetet

Högskoleingenjör Elkraftteknik

180 hp

100%

LTU

Informatik med inriktning systemutveckling

180 hp

100%

Mittuniversitetet

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling

120 hp

100%

Mittuniversitetet

IT, projektledning och affärssystem

180 hp

50-100%

Karlstads universitet

Kandidatprogram i geovetenskap

180 hp

100%

Stockholms universitet

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning

60-120 hp

100%

Mittuniversitetet

Magisterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik

60 hp

100%

Högskolan i Gävle

Magisterprogram i maskinteknik

60 hp

100%

Högskolan i Halmstad

Master Programme in Energy Engineering Online

60 hp

100%

Högskolan i Gävle

Nätverksdrift

120 hp

100%

Mittuniversitetet

Produktutveckling

120 hp

100%

Blekinge Tekniska Högskola

Programvaruteknik

120-180 hp

100%

Mittuniversitetet

Utveckling av e-tjänster

120 hp

50-100%

Högskolan Dalarna

Utveckling och drift av mjukvarusystem

180 hp

100%

Linnéuniversitetet

VA- och kretsloppsteknikerprogrammet

120 hp

100%

Högskolan Kristianstad

Webbutveckling

120 hp

100%

Mittuniversitetet

Utbildningar inom samhällsvetenskap/ekonomi/ledarskap

Omfattning

Studiefart

Utbildningsanordnare

Ekonomprogrammet

180 hp

100%

Högskolan i Gävle

Ledarskap och organisation

180 hp

50%

Linnéuniversitetet

Polisprogrammet

2,5år

100%

Umeå universitet

 

Kurser på högskola

 

 

Kursnamn

Omfattning

Studiefart

Utbildningsanordnare

Akademiskt skrivande på svenska

7,5 hp

25%

LTU

Arbetsledning

7,5 hp

25%

Högskolan Väst

Arbetsrätt I

7,5 hp

25%

Högskolan Väst

CAD och produktutveckling

7,5 hp

25%

Högskolan i Gävle

Engelska A

30 hp

100%

LTU

Fastighetsrätt

15 hp

50%

Högskolan i Halmstad

Finska A, Grammatik och muntlig kommunikation

15 hp

50%

Umeå universitet

Finska B, Grammatik, vokabulär och skriftlig kommunikation

15 hp

50%

Umeå universitet

Finska C, Grammatik och litteratur

15 hp

50%

Umeå universitet

Finska, Läsförståelse I

15 hp

50%

Umeå universitet

Företagsekonomi A1:1

15 hp

50%

Umeå universitet

Företagshälsovård, pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete

15 hp

50%

Högskolan i Halmstad

Genus och jämställdhet i vården- utmaningar idag och imorgon

7,5 hp

50%

Högskolan i Halmstad

Inledande programmering i Java

7,5 hp

25%

LTU

Internationell ekonomisk historia

15 hp

100%

Umeå universitet

Introduktion till programmering och C

7,5 hp

25%

LTU

IT och innovation

7,5 hp

50%

LTU

Juridisk introduktionskurs

15 hp

50%

LTU

Juridisk översiktskurs

15 hp

50%

Umeå universitet

Juridisk översiktskurs, Nät, A

15 hp

50%

Högskolan Väst

Knowledge Management

7,5 hp

25%

LTU

Knowledge Management - Informationssäkerhet

7,5 hp

50%

LTU

Kultur och historia i norr

6 hp

100%

Umeå universitet

Ledarskap och ledarskapsutveckling A

7,5 hp

50%

Umeå universitet

Meänkieli, Nybörjarkurs I (steg 1)

7,5 hp

50%

Umeå universitet

Meänkieli, Nybörjarkurs II (steg 2)

7,5 hp

50%

Umeå universitet

Pedagogik A, grundkurs

30 hp

100%

LTU

Pedagogik B, fortsättningskurs

30 hp

50%

LTU

Projektledning

15 hp

50%

Umeå universitet

Projektledning 1

7,5 hp

50%

Umeå universitet

Psykosocial arbetsmiljö

15 hp

50%

Umeå universitet

Samiska A, Jämförande urfolksstudier I

7,5 hp

50%

Umeå universitet

Samiska A, Lulesamiska

30 hp

50%

Umeå universitet

Samiska A, Nordsamiska

30 hp

50%

Umeå universitet

Samiska A, Samiska kulturstudier

30 hp

50%

Umeå universitet

Samiska A, Sydsamiska

30 hp

50%

Umeå universitet

Samiska C, Samisk språkvetenskap

15 hp

50%

Umeå universitet

Svenska som andra språk A

30 hp

50%

LTU

Svenska som andra språk B

30 hp

50%

LTU

Svenska som andraspråk 1-30 hp

30 hp

50%

Högskolan Väst

Svenska som andraspråk: Mångkultur och flerspråkighet

15 hp

50%

Högskolan Väst

Teknikhistoria

7,5 hp

50%

LTU

Webbutvecklare

60 hp

100%

Högskolan Väst

Webbutveckling I - Introduktion

7,5 hp

25%

LTU

Vindkraft

7,5 hp

50%

Högskolan i Halmstad

Yrkesmässig handledning

7,5 hp

25%

Umeå universitet