Om oss

Lapplands Lärcentra en organisation för vuxnas lärande

Vi finns till för alla vuxna som vill vidareutvecklas och höja sin kompetens. Här möts och studerar människor med olika bakgrund och inom olika studieformer. Vi har verksamheter på kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå, Svenskundervisning för invandrare (SFI), särskild undervisning för vuxna (Särvux), Högskolenivå och vid behov uppdragsutbildningar.

Vi har studiemiljöer anpassade för flexibla studier och distansanpassade utbildningar. Här finns studerandeservice, arbetsplatser, och grupprum. Är du student vid universitet eller högskolan har du möjlighet att skriva din tentamen på Lärcentra.

Hos oss finns även möjligheter att ta del av intressanta föreläsningar inom olika områden under året.

Studie- och yrkesvägledare kan guida dig till den kurs eller utbildning som du efterfrågar.