Tentamen

Vill du tentera på Kunskapsparken ska du ansöka hos ditt universitet/högskola om att få skriva tentamen på annan ort.

Du måste också göra en tentamensanmälan till oss senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

Tentamensanmälan gör du enklast via e-post:  Tenta.LKF@skola.kiruna.se
Uppgifter vi behöver är ditt namn, tentamensämne/kurskod, universtiet eller högskola, tentamensdatum och tid.

 Vid frågor kontakta Kristina Niemi, 0980-707 52.