Studie- och yrkesvägledning

Har du funderingar runt utbildning eller yrkesval, eller om du har rätt behörighet för högre studier?

 

På Lapplands lärcentra kan du få stöd i dessa frågor genom vägledning och någon att diskutera dina framtidsplaner och yrkesval med.

Vi hjälper dig även med frågor kring hur du kan finansiera dina studier, information om utbildningar eller kanske tips och råd hur du själv kan söka information.

Kontakta även studie- och yrkesvägledaren om du vill anmäla dig till studier inom Vuxenutbildningen. Vi planerar då tillsammans dina studier och upprättar en individuell studieplan.

Kontakta studie- och yrkesvägledaren:

Britt Karlsson
 britt.karlsson@lapplands.se
 0971-173 70 / 070-602 17 37