Vinterfestival - med elevarbeten

Vid Kirunas 30:e vinterfestival gjorde elever och lärare från ES bild och IM språk fina arbeten

Se mer i detta nyhetsinslag:

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/snofestival-med-plusgrader-och-integration