Kursutvärdering Lapplands Lärcentra

2017-08-30

Markera den siffra/ruta som du anser stämmer
bäst och lämna gärna kommentarer till dina svar.
   Lapplands larcentra logo lågupplöst format jpg 945x347 pixlar
 
Höst eller vårtermin

 
Kön

 
1. Vilket lärcentrum alternativt extern anordnare har ansvaret för kursen?

 
2. Du har fått den information och vägledning som du har behövt innan kursstart? 
3. Ditt mål med kursen har varit att?

 
4. Den information om kursmålen har varit tydlig och tillräcklig? 
5. Kursens innehåll och upplägg har gett dig förutsättningar att nå kursmålen? 
6. Du har kunnat påverka kursens upplägg och innehåll? 
7. Ditt helhetsintryck av kursen är positivt? 
8. Kursens upplägg passade dig? 
9. Kursens examinationsformer har varit bra? 
10. Jag har fått den hjälp och stöd jag behöver av läraren under kursen? 
11. Om du nyttjat ett lärcentrum; studiemiljön på ditt lärcentrum är bra? 
Lämna gärna övriga kommentarer ex. förslag till förändring, om du har utvecklats som person genom att läsa kursen, hur du har upplevt lärarens engagemang, undervisningsmetoder, lokaler, litteratur.