Orienteringskurs industri

10 veckor på heltid. Kursen ges på plats i Gällivare och Kiruna samt på distans i Pajala med träffar i Gällivare eller Kiruna.

Förkunskapskrav: Godkända betyg i SFI C eller motsvarande.

 

Syfte

Orienteringskursen ska ge eleverna en introduktion i arbete inom industrin samt ge kännedom om vanligt förekommande ord och begrepp inom området.

 

Orienteringskursen ska ge introduktion inom följande:

De viktigaste centrala begreppen inom industrin.

Grundläggande praktisk kännedom om de tre vanliga svetsmetoderna MMA, TIG och MIG/MAG.

Grundläggande kännedom om egenkontroll som till exempel varför kurserna Heta arbeten, svetsarprövning och SSG är krav för att få arbeta mot industrin samt vikten av städrutiner.

Service och bemötande.

Kommunikation, förhållningssätt och samarbete.

Grundläggande kännedom om arbetsmiljö, ergonomi, arbetsställningar.

Kännedom om tekniska och andra hjälpmedel samt skyddsutrustning.

Kännedom om maskinell utrustning vid svetsning och skärning.

Kännedom om de olika kvalitetssystem som finns inom industrin.

Kännedom om arbetsrättsliga regler i Sverige.

 

Fältstudier/praktik

Eleverna kommer att få göra studiebesök på olika företag i industrin under utbildningstiden.

 

Sista ansökningsdag 8 juni 2018.

För mer information och ansökan kontakta studie- och yrkesvägledare på ditt lokala lärcentrum.

 

Välkommen med din ansökan!