Orienteringskurs förskola och skola

Orienteringskurs i förskola och skola 200p

Startar våren 2019, from 190121 –>  (20 veckor), APL 1 dag/vecka. Studierna bedrivs på halvfart.

Förkunskapskrav: Godkända betyg i SFI C eller motsvarande.

Syfte

Orienteringskurserna ska ge eleverna introduktion och grundläggande kunskaper inom området samt kännedom om vanligt förekommande ord och begrepp. Deltagarna kan sedan fortsätta i arbete eller gå vidare i utbildningstrappan.

Upplägg

Undervisning på distans eller i klassrum med lärare, föreläsningar och teoretiska uppgifter samt praktiska övningar. APL 1 dag/vecka.  

Innehåll

Du får grundläggande kännedom om:

 • centrala begrepp
 • värdegrundsarbetet
 • sekretess
 • användning och hantering av vanligt
 • förekommande läkemedel
 • kommunikation, bemötande och förhållningssätt
 • estetik och kulturella yttringar i form av t.ex.
 • musik, dans, konst och litteratur
 • vikten av gott samarbete med barn och elever,
 • föräldrar och andra anhöriga samt kollegor
 • behov av specialkost, exempelvis allergier
 • arbetsrättsliga regler i Sverige
 • skolsystemet i Sverige
 • arbetsplatsen
 • barns lärande och utveckling
 • barns hälsa och ohälsa
 • IKT i förskola och grundskola
 • rena rutiner och hygien
 • arbetsställningar och arbetsmiljö

 Läs mer  >>

Yrkessvenska

Under hela kursen kommer du att kunna träna på yrkessvenska inom förskola och skola. Du kommer att få kännedom om relevant språkbruk som används.

För information om sista ansökningsdag kontakta ditt lokala lärcentrum.

Kontakt:

Pajala - Maria Petersson tfn: 0978 - 121 49, e-post:  maria.petersson@lapplands.se

Kiruna - Jennie Martinez tfn: 0980- 708 32, e-post: jennie.martinez@lapplands.se

               Sini Nyström tfn: 0980 - 702 81, e-post: sini.nystrom@lapplands.se

Gällivare - Carina Wennberg tfn: 0970 - 81 87 61, e-post: carina.wennberg@lapplands.se

Jokkmokk - Kristina Unga-Bäckman tfn: 0971 - 173 74, e-post: kristina.unga-backman@lapplands.se