Orienteringkurs vård och omsorg

Orienteringskurs i vård och omsorg 150p

Startar våren 2018, from 180312 – 180615 (14 veckor). Studierna bedrivs på halvfart.

Förkunskapskrav: Godkända betyg i SFI C

Syfte

Orienteringskursen förbereder dig och ger en introduktion till utbildning inom vård och omsorg. Du får lära dig olika former av service, vård och omsorg till människor som är i behov av stöd i vardagen.

Upplägg

Klassrumsundervisning med föreläsningar och teoretiska uppgifter samt praktiska övningar. Fältstudier inom hemtjänst och boende i fyra dagar ingår också.

Innehåll

Du får grundläggande kännedom om:

 • De viktigaste centrala begreppen inom vård och omsorg.
 • Människokroppens organ och funktion.
 • Hygien och smittspridning.
 • Hälsa och ohälsa.
 • Normala åldrandet, sjukdomar, demens.
 • Vård och omsorg i livets slutskede.
 • Kommunikation, bemötande, förhållningssätt.
 • Etiskt förhållningssätt och estetikens betydelse.
 • Personlig vård, till exempel personlig hygien, munvård.
 • Serviceuppgifter exempelvis städning, handling.
 • Arbetsställningar och förflyttningar samt tekniska hjälpmedel.
 • Användning och hantering av vanligt förekommande läkemedel.
 • Lagar, ansvar och sekretess inom vård och omsorgsarbete.

Yrkessvenska

Under hela kursen kommer du att kunna träna på yrkessvenska inom äldreomsorg. Du kommer att få kännedom om relevant språkbruk som används.

Sista ansökningsdag 2 mars

Kontakt:

Pajala - Maria Bågesund tfn: 0978 - 121 49, e-post:  maria.bagesund@lapplands.se

Kiruna - Irene Grannäs tfn: 0980- 708 32, e-post: irene.grannas@lapplands.se

               Sini Nyström tfn: 0980 - 702 81, e-post: sini.nystrom@lapplands.se

Gällivare - Carina Wennberg tfn: 0970 - 81 87 61, epost: carina.wennberg@lapplands.se

Jokkmokk - Britt Karlsson tfn: 0971 - 173 70, e-post: britt.karlsson@lapplands.se