Tentamen

Vill du tentera hos oss ska du:


  • ansöka hos ditt universitet/högskola om att få skriva tentamen på annan ort.
  • göra en tentamensanmälan till oss 10 dagar innan tentamenstillfället.

Gör tentamensanmälan via mail!

larcentra.gallivare@lapplands.se

Namn: 
e-post: 
Telefon: 
Inskriven: 
Kurs: 
Kurskod: 
Datum: 
Dag: 
Tid: 
Universitet: 
Institution: 
Kontaktperson: 
e-post: 
Telelefon:

OBS!! Tentamenssal är på Bolagsvägen 3 Malmberget (Gunillaskolan, Hus B)