Gällivare

Välkommen till Lapplands Lärcentra i Gällivare, vi erbjuder ett brett utbud av vuxenutbildning i en stimulerande miljö.

Vuxenutbildning– utbildning på grundskole-/gymnasienivå, lärvux och sfi.

Vuxenutbildningen på Lapplands Lärcentra i Gällivare omfattar verksamheterna:

  • kommunal vuxenutbildning (komvux) på grundläggande och gymnasial nivå,
  • särskild utbildning för vuxna (lärvux) 
  • utbildning i svenska för invandrare (sfi).

Vår studievägledare hjälper dig med planering och vägledning av dina studier.

Här är länken till Lärplattformen

Högskoleutbildning- studera fristående kurser eller hela program via distans.

Lapplands Lärcentra ger dig möjlighet att genomföra högskolestudier på orten. Det finns ett brett utbud av distansutbildningar på landets högskolor och universitet.

På Lapplands Lärcentra i Gällivare har du under dina högskolestudier tillgång till studierum, datorer, teknisk utrustning och support.

Vi erbjuder även tentamensservice vid högskolestudier. Det innebär att du som studerar högskoleutbildning har möjlighet att skriva din tentamen hos oss.

Plugga smart - lär dig mer!

Studieteknik är verktyg för att plugga på ett bra sätt. Plugga smart och du lär dig mer! Detta handlar om lärstilar, planering och tekniker för att läsa, anteckna och minnas!

En Pdf om lärstilar, planering och tekniker för att läsa, anteckna och minnas! (pdf 668 kB)

Utbildning med fokus på kvalitet!

Att erbjuda studerande utbildning som håller en hög kvalitet är viktigt för oss på Lapplands Lärcentra. Vi är därför väldigt stolta över att vara ett kvalitetsdeklarerat Lärcentrum via Nitus.