Efterfrågestyrd kompetens

2014-05-27


Start Samverkan
Efterfrågestyrd kompetens Exempel Kontakter


”Från behov till efterfrågad kompetens” - en modell för kompetensförsörjning

Lapplands Lärcentra har utarbetat en strategisk modell för kunskapstillväxt i vår region. Modellen bygger på att identifiera behov av kompetens i de fyra kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala, och tillsammans med olika aktörer arbeta för kunskapstillväxt.

Vi lyssnar på behov som finns, vi ställer frågor, har en dialog med arbetsliv, näringsliv, och samhälle och gör en behovsanalys. Genom att identifiera behov av kompetens på både kort- och lång sikt kan vi sedan genom samverkan med utbildningsanordnare, organisationer, näringsliv, samhälle och arbetsliv, möta upp kring det som efterfrågas och kanalisera detta i utbildning eller i någon annan form av efterfrågad utveckling.

 

 

Företagsbesök
För att identifiera behov på både kort och lång sikt genomför vi under året ett antal företagsbesök där vi träffar dig och ditt företag. Utgångspunkten för vårt möte är en dialog där vi lyssnar på dig och ställer frågor kring hur du ser på ditt behov av kompetens och att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft på både kort- och lång sikt. Vi fångar också upp ditt behov av annan utveckling.

Utvecklingsgrupper

Inom Lapplands Lärcentra finns utvecklingsgrupper inom vård och omsorg, teknik, besöksnäring och skola.
Utvecklingsgrupperna är den samlande kraften för att identifiera behov av efterfrågestyrd utbildning, strategisk utveckling och kunskapsdriven tillväxt.  Därför finns representanter från näringsliv, arbetsliv, organisationer och utbildningsanordnare i dessa utvecklingsgrupper. 

Utvecklingsgrupperna är den samlande kraften för att identifiera behov av efterfrågestyrd utbildning, strategisk utveckling och kunskapsdriven tillväxt.  Därför finns representanter från näringsliv, arbetsliv, organisationer och utbildningsanordnare i dessa utvecklingsgrupper. 

Seminarier
Vi arrangerar seminarier som kan ge inspiration till utveckling i din organisation eller ditt företag. Seminarierna kan handla om intressanta forskningsresultat, men också om sådant som ditt företag vill få mer kunskap kring. 

Examensarbete
Har du något du behöver utveckla, men tiden räcker inte till, då kan t.ex. ett examensarbete kanske vara något för dig. Du får hjälp av en student att utveckla ditt företag. Detta ger dig som företagare möjlighet att stärka din konkurrenskraft, samtidigt som du som företagare får en unik möjlighet att knyta till dig kvalificerad arbetskraft. 

 

Uppdragsutbildning
Vi fångar upp ditt behov av specifik kunskap. Då kan vi genomföra en uppdragsutbildning som är unik för dig, ditt företag eller organisation. 

 

 


 

 

 

 

 

 

Nyheter