Uppdragsutbildning

Har du behov av kompetenshöjning i ditt företag?

I samband med vår yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare har vi möjlighet att erbjuda separata platser i form av uppdragsutbildning i de olika delkurserna.

 • Hållbart byggande
 • Byggprocessen/Byggstyrning
 • Arbetsmiljsamordnare Bas U-Bas-P

      Läs mer >>>

Arbetsgivare

 • Planerar Ni att genomföra personalutbildningar?
 • Har Ni behov av att bredda eller fördjupa de anställdas kunskaper?

Vi har lösningar

 • Vårt mål är att tillgodose Ditt företag eller Din organisations behov av utbildning av hög kvalitet
 • Vi skräddarsyr utbildningar utifrån Dina behov
 • Vi är bra på att finna snabba och flexibla lösningar på kundens utbildningsbehov
 • Tid och plats anpassas efter Dina önskemål
 • På Bäckskolan har vi ljusa och fräscha lokaler och fin datorpark
 • Vill Du kan vi även bedriva utbildningen på Din arbetsplats
 • Efter avslutad utbildning erbjuds kursintyg alternativt betyg

Våra tidigare kunder

Våra tidigare kunder är bl.a. Boliden Mineral AB, Gällivare kommuns socialförvaltning, NordicEducation och Euromining