Högskola/Yh

Högskola

VI HAR FLYTTAT!

Administrationen har flyttat till Bolagsvägen 3, Gunillaskolan Hus B.

Studielokalerna för högskolestuderande finns kvar på Köpmangatan 6.

Tentamen och inskrivning av nya studenter sker på Bolagsvägen 3, Gunillaskolan Hus B.

Support:
Vid problem med sändningar, datorer, skrivare etc kontakta oss så kommer vi och hjälper. Tel. 070-395 99 69.
Vet du om att du kan behöva hjälp, kontakta oss i förväg så finns vi på plats.

Kontakt:
mailto:larcentra.gallivare@lapplands.se
Administratör: 0970-81 88 53
Utbildningsledare: 0970-81 83 15

 

Högskolestudier på hemmaplan. För dig som inte vill eller kan flytta från orten. Du kan läsa hela program eller fristående kurser. Det finns ett brett utbud av distansutbildningar på landets högskolor och universitet.

 


Plugga smart - lär dig mer!

Studieteknik är verktyg för att plugga på ett bra sätt. Plugga smart och du lär dig mer! Detta handlar om lärstilar, planering och tekniker för att läsa, anteckna och minnas!

En Pdf om lärstilar, planering och tekniker för att läsa, anteckna och minnas! (pdf 668 kB)


Du är välkommen att nyttja vårt lärcentra oavsett om du läser någon utbildning som erbjuds av Lapplands Lärcentra eller pluggar någon annanstans i Sverige. När du registrerar dig som student hos oss får du möjlighet att använda våra lokaler och vår tekniska utrustning.

På Lapplands Lärcentra kan du också skriva tentamen. Vill du tentera hos oss ska du först ansöka hos ditt universitet/högskola om att få skriva tentamen på annan ort, därefter kontaktar du i god tid Lapplands Lärcentra och bokar tid för tentamen (senast 14 dagar innan tentamenstillfället).

Länk till tenamensanmälan >>>

Frågor kring tentamen, kontakta oss på 0703 95 99 69 eller E-post