Program och kurser ht 2018

Högskoleutbildning ht 2018

Program

Utbildningar inom lärande/pedagogik Omfattning Studiefart Anordnare
Folkhögskollärare 60 hp 50% LIU
Förskollärare 210 hp 100% MIUN
Förskollärare 210 hp 100% HIG
Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp 100% MIUN
Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 240 hp 100% LTU
Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 240 hp 100% HIG
Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 240 hp 100% MIUN
Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 240 hp 100% LTU
Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 240 hp 100% HIG
Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp 100% MIUN
Kompletterande Pedagogisk Utbildning- grundskolans år 7-9/gymnasium 90 hp 100% LTU
Speciallärarprogram olika inriktningar 90 hp 50% HKR
Specialpedagogprogrammet 90 hp 50% KAU
Specialpedagogprogrammet 90 hp 50% LTU
Yrkeslärarprogrammet  90 hp 50% GU
Yrkeslärarprogrammet  90 hp 50% KAU
Yrkeslärarutbildning 90 hp 50% HKR
Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan olika ingångsämnen 300 hp 100% HIG
       
Utbildningar inom hälsovetenskap Omfattning Studiefart Anordnare
Apotekarprogrammet 300 hp 100% UMU
Arbetsterapeut 180 hp 100% LTU
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa olika inriktningar 60 hp 100% UMU
Magisterprogram i arbetsterapi 60 hp 50% JU
Masterprogram i omvårdnad 120 hp 50% UMU
Masterprogrammet i farmaci 120 hp 100% UMU
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet 180 hp 100% MIUN
Receptarieprogrammet 180 hp 100% UMU
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 100% UMU
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 100% KI
Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård 60 hp 100% LTU
Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård 60 hp 100% LTU
Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård 60 hp 100% LTU
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska 75 hp 100% LTU
Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård 60 hp 100% LTU
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska 75 hp 100% UMU
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp 50%-100% UMU
Vård- och omsorgsadministration 1 30 hp 50% HB
Vård- och omsorgsadministration 2 30 hp 50% HB
Vård-och omsorgsadministration 3 30 hp 50% HB
Vårdadministrativa programmet 180 hp 100% UMU
       
Utbildningar inom teknik, el, IT Omfattning Studiefart Anordnare
Automationsingenjör 180 hp 100% MIUN
Byggingenjör Hållbart byggande 180 hp 100% MIUN
Ekoteknik 180 hp 100% MIUN
Energiingenjör 180 hp 100% MIUN
Fysikerprogrammet 180 hp 100% LNU
Högskoleingenjör Elkraftteknik 180 hp 100% LTU
Högskoleprogrammet till processoperatör 120 hp 100% UMU
Informatik med inriktning systemutveckling 180 hp 100% MIUN
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling 120 hp 100% MIUN
IT, projektledning och affärssystem 180 hp 50-100% KAU
Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning 60-120 hp 100% MIUN
Magisterprogram i maskinteknik 60 hp 100% HH
Miljöstrateg – Mark, vatten och samhällsutveckling 180 hp 100% HKR
Produktutveckling 120 hp 100% BTH
Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) 180hp 100% LTU
Tekniskt basår 60 hp 100% JU
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet 120 hp 100% HKR
       
Utbildningar inom samhällsvetenskap/ekonomi/ledarskap Omfattning Studiefart Anordnare
Beteendevetenskapligt program 180 hp 100% MIUN
Ekonomprogrammet 180 hp 100% HIG
Personalekonomi 120 hp 100% HV
Polisprogrammet 2,5år 100% UMU
       

Kurser

Kursnamn Omfattning Studiefart Anordnare
Akademiskt skrivande på svenska 7,5 hp 25% LTU
Arbetsledning 7,5 hp 25% HV
Arbetsrätt I 7,5 hp 50% HV
Arbetsrätt II 7,5 hp 50% HV
ArcGIS 7,5 hp 50% LTU
Barnrätt  15 hp 50% UMU
CAD och produktutveckling 7,5 hp 25% HIG
Coachande ledarskap 15 hp 50% HKR
Det samiska samhället: nutida perspektiv 7,5 hp 25% UMU
Digital kompetens och lärande I 7,5 hp 25% UMU
Digital kompetens och lärande II 7,5 hp 25% UMU
Energieffektivisering  7,5 hp 50% HH
Engelska A 30 hp 100% LTU
Fastighetsrätt 15 hp 50% HH
Fatta Sápmi! 7,5 hp 25% UMU
Finska A, Grammatik, vokabulär och muntlig kommunikation 15 hp 50% UMU
Finska B, Grammatik, vokabulär och skriftlig kommunikation 15 hp 50% UMU
Finska C, Grammatik och litteratur 15 hp 50% UMU
Finska, Standardfinska för sverigefinska och finlandsvenska studerande I 7,5 hp 25% UMU
Fordonsteknik 7,5 hp 50% UMU
Fordonsteknik motor 7,5 hp 50% UMU
Företagsekonomi A1:1 15 hp 50% UMU
Företagsekonomi, GR, (A), Ekonomistyrning 7,5 hp 50% MIUN
Företagsekonomi, GR, (A), Externredovisning 7,5 hp 50% MIUN
Företagsekonomi, GR, (A), Marknadsföring 7,5 hp 50% MIUN
Företagsekonomi, GR, (A), Organisation och ledarskap 7,5 hp 50% MIUN
Företagsekonomi, GR, (B), Finansiering 7,5 hp 50% MIUN
Företagshälsovård, pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete 15 hp 50% HH
Generell projektledningsmetodik 7,5 hp 50% KU
Genus och jämställdhet i vården- utmaningar idag och imorgon 7,5 hp 50% HH
Geografisk analys 7,5 hp 50% LTU
HR-arbete i teori och praktik 15 hp 50% UMU
Individer och grupper i projekt 7,5 hp 50% KU
Inledande programmering i Java 7,5 hp 25% LTU
Internationell ekonomisk historia 15 hp 100% UMU
Introduktion till programmering och C# 7,5 hp 25% LTU
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs 15 hp 100% MIUN
Juridik GR (A), Offentlig upphandling - grundkurs 7,5 hp 50% MIUN
Juridisk introduktionskurs 15 hp 50% LTU
Juridisk översiktskurs 15 hp 50% UMU
Juridisk översiktskurs 15 hp 50% HV
Kartografisk visualisering 7,5 hp 50% LTU
Knowledge Management 7,5 hp 25% LTU
Knowledge Management - Informationssäkerhet 7,5 hp 50% LTU
Komparativ samisk grammatik 7,5 hp 50% UMU
Kultur och historia i norr 6 hp 100% UMU
Kvalitetsteknik, GR, (A), Lean grundkurs 7,5 hp 25% MIUN
Ledarskap och ledarskapsutveckling A 7,5 hp 50% UMU
Logistik II 7,5 hp 50% HV
Meänkieli A, Grammatik, vokabulär och muntlig kommunikation 7,5 hp 50% UMU
Meänkieli, Nybörjarkurs I (steg 1) 7,5 hp 50% UMU
Meänkieli, Nybörjarkurs II (steg 2) 7,5 hp 50% UMU
Miljö- och kvalitetsrevision 7,5 hp 25% LTU
MKB, miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp 25-50% KU
Nationalekonomi, GR, (A) 30 hp 50% MIUN
Organisering och ledning 30 hp 50% HKR
Pedagogik A, grundkurs 30 hp 100% LTU
Pedagogik B, fortsättningskurs 30 hp 50% LTU
Projektledning 15 hp 50% UMU
Projektledning 1 7,5 hp 50% UMU
Projektledning och projektarbete I 7,5 hp 25% HH
Psykosocial arbetsmiljö 15 hp 50% UMU
Samhällsplanering med miljöprofil 7,5 hp 50% UMU
Samisk morfologi 7,5 hp 50% UMU
Samiska B, Jämförande urfolksstudier II 7,5 hp 50% UMU
Samiska B, Lulesamiska 30 hp 50% UMU
Samiska B, Samiska kulturstudier 30 hp 50% UMU
Samiska B, Sydsamiska 30 hp 50% UMU
Samiska studier, Jämförande urfolksstudier IV 7,5 hp 50% UMU
Samiska studier, Muntligt berättande i jojkens form 7,5 hp 50% UMU
Samiska: Lulesamiska, Nybörjarkurs steg 1-2 15 hp 50% UMU
Samiska: Nordsamiska, Nybörjarkurs steg 1-2 15 hp 50% UMU
Samiska: Sydsamiska, Nybörjarkurs (steg 1-2) 15 hp 50% UMU
Socialrätt  7,5 hp 25% HB
Strategisk Human Resource Management 15 hp 50% HKR
Svenska som andra språk A 30 hp 50% LTU
Svenska som andra språk B 30 hp 50% LTU
Teknikhistoria - En värld byggd av människan 7,5 hp 50% LTU
Tellus I - Geologi 15 hp 50% SU
Tellus II - Geologi 12,5 hp 50% SU
Tillämpad IT i skolan 7,5 hp 25% UMU
Yrkesmässig handledning
7,5 hp 25% UMU