Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

Utbildning i svenska för invandrare, SFI, erbjuds på Kiruna Lärcentra och är en grundläggande utbildning i svenska språket. Du anmäler ditt intresse för SFI-studier till expeditionen på Kiruna lärcentrum.

Man har rätt att studera SFI:

1. från och med 1 juli det år man fyller 16 år
2. om man saknar grundkunskaper i svenska
3. när man är folkbokförd i en kommun

 

Kiruna lärcentrum Här hittar du oss>>

 
SFI elever - vid sjukanmälan ring tel. 070-256 19 96.