Tentamen

Vill du tentera på lärcentra ska du ansöka hos ditt universitet/högskola om att få skriva tentamen på annan ort.

Du måste också göra en tentamensanmälan till oss, senast 10 dagar innan tentamenstillfället. För frågor och tentamensanmälan kontakta Elisabeth Olsson, 0971-173 72, elisabeth.ohlsson@lapplands.se