Startsida för Lapplands Kommunalförbund där du hittar information om våra fyra gymnasium och deras program, om arbetsplatsförlagt lärande, om våra lärcentras vuxenutbildning och annan verksamhet, hur du söker till kurser, utbildningar eller vilka möjligheter det finns att nyttja studerandeservice som att boka in en tentamen eller boka ett rum för studier. Du hittar information om våra samverkansområden som energi- och klimatrådgivning samt personligt ombud. Och vill du jobba hos oss klickar du in på kansliets sida och kollar där.

Information med anledning av regeringen och ansvariga myndigheters nya rekommendationer gällande coronaviruset covid-19

Lapplands Kommunalförbund bevakar händelseutvecklingen av coronaviruset covid-19.

Regeringen och ansvariga myndigheter rekommenderar att undervisningen för elever i gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, YH samt universitet/högskola från och med imorgon, 2020-03-18 bedrivs via fjärr- och/eller distansteknik. 

Förbundet följer regeringen och expertmyndigheternas rekommendationer.

Mer information till personal, elever och studerande delges internt.

För vårdnadshavare till elever på Lapplands Gymnasium finns mer information på www.lapplands.se/sv/gymnasium/

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

www.krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Övrig information finns att tillgå på websidor här nedan;

www.folkhalsomyndigheten.se
www.lansstyrelsen.se
www.1177.se
www.krisinformation.se
www.norrbotten.se

Man kan även ringa det nationella informationsnumret 113 13 för att ställa frågor.

Maj-Lis Ejderlöf
Förbundschef
Lapplands Kommunalförbund
2020-03-17

 

Lapplands Lärcentra

Vi erbjuder utbildning för vuxna i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala.

Du kan studera både teoretiska och yrkesinriktade utbildningar på alla nivåer, utbudet anpassas till efterfrågan.
Tala med en studie- och yrkesvägledare för vägledning eller information om utbildningar och studieekonomi.
Är du arbetsgivare kan du kontakta oss för uppdragsutbildning till anställda eller för att föra en dialog kring behov av en viss utbildning.

Vår vision – Sveriges ledande lärcentra

Läs mer

Lapplands Gymnasium

Den gemensamma gymnasieorganisationen för Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner.

Våra fyra skolor har tillsammans drygt 1700 elever. Skolorna har ungefär 20 program, det är nationella-, introduktions-, och riksrekryterande program. Vi har även gymnasiesärskolor på varje ort samt några idrottsutbildningar.

Läs mer

Energi & Klimatrådgivning

Funderar du över din energianvändning? Kanske vill du byta belysning, skaffa nytt uppvärmningssystem eller köpa en ny tvättmaskin? Hos oss på den kommunala energi- och klimatrådgivning får du tips och råd, kostnadsfritt och oberoende.

Läs mer

Personligt ombud

Personligt ombud är en stödinsats för människor med långvarig psykisk ohälsa, som syftar till att personen ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjligheter att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor.

Läs mer

Jobba hos oss!

Lapplands kommunalförbund flyttar kunskap, inte människor!

Blir du nyfiken på hur?
Välkommen till en organisation som vill framåt och som värnar om din personliga utveckling.

Läs mer

Dataskyddsförordningen GDPR

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Lapplands kommunalförbund. Vi gör allt vi kan för att skydda dem från obehöriga och tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Nyheter Lärcentra

Nytt projekt startar under våren 2020

Framtidens stora rekryteringsbehovet gör att vi kommer att behöva varje individs resurs för att klara bemanningen. Tillgång på arbetskraft med rätt kompetens är av stor betydelse för att främja tillväxt.

8 januari får vi besked

I början av januari skickar MYH ut information om vilka utbildningar som får starta nästa höst. Så vill du läsa till Byggproduktionsledare kolla vår hemsida då.

Nyheter Gymnasiet

Elever på APL i Rota, Spanien

Elever från Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och Livsmedelsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Industriprogrammet och Hantverksprogrammet frisör har anlänt till Rota för sin APL.

APL-elever i radiointervju

Lyssna på radiointervjun i P4 Norrbotten med Axel Flygare och Konrad Lundqvist, HT17, på APL i italienska alperna.

Lärlingsutbildning

Nya program aktuella för lärlingsutbildning på Lapplands Gymnasium

Ny NIU-utbildning

I vinterstaden Kiruna har du nu möjlighet att kombinera studier med skidåkning. Till hösten 2020 erbjuder vi NIU Snowboard och NIU Freeski.

Nyheter Energi- och klimatrådgivningen

5 snabba tips för att minska energikostnader

Det är ovanliga tider. Till följd av Coronapandemin drabbas  många företag av intäktsfall. Då är det viktigt att kunna minska på utgifterna. Här kan du se en kort föreläsning med 5 snabba tips hur du kan anpassa dina energikostnader till lågdrift - och hur du kan hålla de nere efter krisen.

Webbföreläsning: Anpassa dina energikostnader till rådande behov

Det är ovanliga tider. Till följd av Coronapandemin drabbas  många företag av intäktsfall. Då är det viktigt att kunna minska på utgifterna. Vi på energi- och klimatrådgivningen bjuder in till en kostnadsfri webbföreläsning på torsdag, 2 april 2020 kl. 14:00 - Välkommen!

Inbjudan till seminarium: Lagkrav och stöd för bättre energinyttjande

Kommunal energi- och klimatrådgivning bjuder tillsammans med Kiruna kommun, Gällivare kommun och Länsstyrelsen i Norrbotten in till ett seminarium om styrmedel för bättre energinyttjande och ökad energieffektivitet. Välkommen till Kiruna 31 mars 2020 och till Gällivare 1 april 2020!

Energirevolutionen för Norrbotten?

2019 var året då klimatfrågan slog igenom ordentligt. 12 mars bjuder Vuxenskola i Jokkmokk in till föreläsning med energi- och klimatrådgivare Silva Herrmann om energirevolutionen för Norrbotten.

Föreläsning miljösmart mat

5 mars 2020 bjuder Vuxenskolan i Jokkmokk in till föreläsning om miljösmart mat med energi- och klimatrådgivaren Silva Herrmann