Lapplands kommunalförbund

 

Samverkan mellan landets fyra nordligaste kommuner.

Lapplands Lärcentra

Vi erbjuder utbildning för vuxna i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala.

Du kan studera både teoretiska och yrkesinriktade utbildningar på alla nivåer, utbudet anpassas till efterfrågan.
Tala med en studie- och yrkesvägledare för vägledning eller information om utbildningar och studieekonomi.
Är du arbetsgivare kan du kontakta oss för uppdragsutbildning till anställda eller för att föra en dialog kring behov av en viss utbildning.

Vår vision – Sveriges ledande lärcentra

Läs mer

Lapplands Gymnasium

Den gemensamma gymnasieorganisationen för Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner.

Våra fyra skolor har tillsammans drygt 1700 elever. Skolorna har ungefär 20 program, det är nationella-, introduktions-, och riksrekryterande program. Vi har även gymnasiesärskolor på varje ort samt några idrottsutbildningar.

Läs mer

Energi & Klimatrådgivning

Funderar du över din energianvändning? Kanske vill du byta belysning, skaffa nytt uppvärmningssystem eller köpa en ny tvättmaskin? Hos oss på den kommunala energi- och klimatrådgivning får du tips och råd, kostnadsfritt och oberoende.

Läs mer

Personligt ombud

Personligt ombud är en stödinsats för människor med långvarig psykisk ohälsa, som syftar till att personen ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjligheter att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor.

Läs mer

Jobba hos oss!

Lapplands kommunalförbund flyttar kunskap, inte människor!

Blir du nyfiken på hur?
Välkommen till en organisation som vill framåt och som värnar om din personliga utveckling.

Läs mer

Nyheter Lärcentra

Uppdragsutbildning Yh Byggproduktionsledare

Har du behov av kompetenshöjning i ditt företag? I samband med vår yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare har vi möjlighet att erbjuda separata platser i de olika delkurserna.

Nyheter Gymnasiet

Lucia 2017

Estetkören med hjälp av Kulturskolan bjöd på Luciamys för elever och personal på Hjampis. Stort tack för en så härlig start på dagen!

"Utmärkta lärare" - 2017

Årets UF-lärare i Norrbotten och årets lärare i Norrbotten - finns på Lapplands Gymnasium i Gällivare!

Nyheter Energi- och klimatrådgivningen

Sök stöd för energilagring

Vill du lagra din egenproducerad el? Nu kan du få upp till 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet.

Få en energi-coach!

Vill du minska ditt företags energianvändning? Din lokala coach stöttar små och medelstora företag inom besöksnäringen och också fastighetsbolag och verkstäder med att energieffektivisera. Det är helt kostnadsfritt.

Ett hus för framtiden

Vill du bygga om eller bygga nytt? Energi- och klimatrådgivningens tjänst "Ett hus för framtiden" coachar dig till smarta val som sänker dina energikostnader och minskar din klimatpåverkan. Tjänsten är kostnadsfri och öppen för alla.

Elfordonspremien

Från och med 1 februari 2018 kan du som köper en elcykel, elmoped eller elmotorcykel söka bidrag hos Naturvårdsverket.