Lapplands kommunalförbund

Information

2016-12-05

Lapplands Kommunalförbund är en sammanslutning mellan kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala som samverkar inom gymnasieutbildning, utbildning för vuxna, energi- och klimatrådgivning, upphandling samt personliga ombud.


 

VattenfallLapplands kommunalförbund bildades 1990 med syftet att tillgängliggöra högskoleutbildningar i regionen. Det rådde stor brist på utbildade lärare och kommunerna hade svårigheter att rekrytera behöriga lärare.

Samverkan inom högskoleutbildningar visade sig lyckosamt och från 1999 samverkar medlemskommunerna även inom andra områden. Bland annat har man via Lapplands kommnalförbund anställt gemensam energi- och klimatrådgivare, samordnare för upphandling/inköp och personliga ombud. 

Den första januari 2010 bildades Lapplands Gymnasium - de fyra kommunernas gymnasieskolor gick samman organiserade under Lapplands kommunalförbund.

1 juli 2010 bildades Lapplands Lärcentra - de fyra kommunernas organisation för vuxenutbildning och högskoleenheter gick samman organiserade under Lapplands kommunalförbund.

Nyheter