Startsida för Lapplands Kommunalförbund där du hittar information om våra fyra gymnasium och deras program, om arbetsplatsförlagt lärande, om våra lärcentras vuxenutbildning och annan verksamhet, hur du söker till kurser, utbildningar eller vilka möjligheter det finns att nyttja studerandeservice som att boka in en tentamen eller boka ett rum för studier. Du hittar information om våra samverkansområden som energi- och klimatrådgivning samt personligt ombud. Och vill du jobba hos oss klickar du in på kansliets sida och kollar där.

Lapplands Lärcentra

Vi erbjuder utbildning för vuxna i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala.

Du kan studera både teoretiska och yrkesinriktade utbildningar på alla nivåer, utbudet anpassas till efterfrågan.
Tala med en studie- och yrkesvägledare för vägledning eller information om utbildningar och studieekonomi.
Är du arbetsgivare kan du kontakta oss för uppdragsutbildning till anställda eller för att föra en dialog kring behov av en viss utbildning.

Vår vision – Sveriges ledande lärcentra

Läs mer

Lapplands Gymnasium

Den gemensamma gymnasieorganisationen för Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner.

Våra fyra skolor har tillsammans drygt 1700 elever. Skolorna har ungefär 20 program, det är nationella-, introduktions-, och riksrekryterande program. Vi har även gymnasiesärskolor på varje ort samt några idrottsutbildningar.

Läs mer

Energi & Klimatrådgivning

Funderar du över din energianvändning? Kanske vill du byta belysning, skaffa nytt uppvärmningssystem eller köpa en ny tvättmaskin? Hos oss på den kommunala energi- och klimatrådgivning får du tips och råd, kostnadsfritt och oberoende.

Läs mer

Information om engångsbelopp Kommunal HÖK 20

I Kommunals HÖK 20 finns en reglering avseende engångsbelopp, Bilaga 7. Det centrala avtalet gäller arbetstagare som omfattas av Kommunals HÖK samt oorganiserade arbetstagare som arbetar inom Kommunals avtalsområde. Engångsbeloppet avser perioden 2020-05-01 – 2020-10-31 så medarbetare som har arbetat och haft månadslön under ovanstående period har rätt att ta del av engångsbeloppet.

För arbetstagare som inte arbetat hela ovan nämnd period gäller att engångsbeloppet utges i förhållande till arbetstagarens anställningstid under perioden. Sådan medarbetare ska på eget initiativ senast 1 april 2021 skriftligen begära att få sitt engångsbelopp utbetalt av berörd arbetsgivare.

Berörda hänvisas att kontakta personalfunktionen, Lapplands kommunalförbund gällande begäran om engångsbelopp.

Personligt ombud

Personligt ombud är en stödinsats för människor med långvarig psykisk ohälsa, som syftar till att personen ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjligheter att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor.

Läs mer

Jobba hos oss!

Lapplands kommunalförbund flyttar kunskap, inte människor!

Blir du nyfiken på hur?
Välkommen till en organisation som vill framåt och som värnar om din personliga utveckling.

Läs mer

Dataskyddsförordningen GDPR

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Lapplands kommunalförbund. Vi gör allt vi kan för att skydda dem från obehöriga och tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Förändrade riktlinjer från Folkhälsomyndigheten

Uppdaterad information Covid-19

Från den 15 juni är det möjligt att återgå till ordinarie verksamhet efter beslut av regeringen. Regeringen har även under sommaren 2020 beslutat om en förordning som möjliggör att huvudmannen fortsatt kan bedriva distans- och fjärrundervisning.

För Lapplands Gymnasium sker skolstart för elever den 24 augusti 2020. Ytterligare information för Lapplands Gymnasium finns på www.lapplands.se/sv/gymnasium/

 För Lapplands Lärcentra finns fortsatt möjlighet för de vuxenstuderande att vara på lärcentra för sina studier och där det behövs kvarstår möjlighet till fjärr/distansundervisning som ett alternativ. Ytterligare information för Lapplands Lärcentra finns på www.lapplands.se/sv/larcentra/

De allmänna rekommendationerna från ansvariga myndigheter gäller inom samtliga verksamheter inom Lapplands kommunalförbund. Alla behöver ta sitt ansvar.

Alla kan bidra till att begränsa smittspridningen bland annat genom att:

- Stanna hemma om man har symtom.

- Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

- Tänk på att hålla avstånd och undvika trängsel framförallt i kollektivtrafiken genom att gå, cykla eller andra alternativa färdsätt.

Mer information till personal, elever och studerande delges internt.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

www.krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Övrig information finns att tillgå på websidor här nedan;

www.folkhalsomyndigheten.se
www.lansstyrelsen.se
www.1177.se
www.krisinformation.se
www.norrbotten.se

Man kan även ringa det nationella informationsnumret 113 13 för att ställa frågor.

Maj-Lis Ejderlöf

Förbundschef

2020-08-21

..............................................................................................................................................

Övrig information finns att tillgå på websidor här nedan;

www.folkhalsomyndigheten.se
www.lansstyrelsen.se
www.1177.se
www.krisinformation.se
www.norrbotten.se

Nyheter Lärcentra

Nyheter Lapplands Gymnasium

Utflykt till Jupukka

Den 1/9 gjorde SA 19 en utflykt till Jupukka och Struves meridianbåge. Guide för dagen var Valle Palo Vasikavuoma intresseförening.

Haldor

Info till vårdnadshavare om haldor

Elever på APL i Rota, Spanien

Elever från Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och Livsmedelsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Industriprogrammet och Hantverksprogrammet frisör har anlänt till Rota för sin APL.

Nyheter Energi- och klimatrådgivningen

Lägre energikostnader = bättre lönsamhet!

I tuffa tider som dessa är det bra att kunna snabbt minska företagets kostnader. Din kommunala energicoach kan hjälpa dig att få en lägre energiräkning utan att det påverkar dina möjligheter att tjäna pengar. Vår coachning är kostnadsfritt.

Energirådgivning ger effekt

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen ger effekt på samhällsnivå. Det visar en nyligen avslutad effektanalys gjord av Sweco på uppdrag av Energimyndigheten. Hälften av de rådsökande privatpersonerna, företagen och organisationerna uppger att de har genomfört en eller flera energieffektiviserande åtgärder efter kontakten med energi- och klimatrådgivarna.

Energirådgivning under Corona tider

Vill du spara energi och miljö? Vi bjuder in företag och fastighetsägare till tre kostnadsfria webbföreläsningar som ger dig praktiska tips för din fastighet.

5 snabba tips för att minska energikostnader

Det är ovanliga tider. Till följd av Coronapandemin drabbas  många företag av intäktsfall. Då är det viktigt att kunna minska på utgifterna. Här kan du se en kort föreläsning med 5 snabba tips hur du kan anpassa dina energikostnader till lågdrift - och hur du kan hålla de nere efter krisen.

Webbföreläsning: Anpassa dina energikostnader till rådande behov

Det är ovanliga tider. Till följd av Coronapandemin drabbas  många företag av intäktsfall. Då är det viktigt att kunna minska på utgifterna. Vi på energi- och klimatrådgivningen bjuder in till en kostnadsfri webbföreläsning på torsdag, 2 april 2020 kl. 14:00 - Välkommen!